تحلیل و بررسی نقشه های هواشناسی
تاریخ : جمعه بیست و هشتم شهریور 1393
نویسنده : امیر محسن
مقدمه:

در آغاز بهار امسال دانشمندان و پژوهشگران هواشناسی نسبت به وقوع پدیده النینو قوی مشابه آنچه که در سال 1997 میلادی ( 1376 خورشیدی) رخ داد ، هشدار دادند و اعلام کردند که بدلیل بزرگ مقیاس بودن این پدیده احتمال وقوع تغییرات گسترده جوی در سر تا سر نیمکره شمالی دور از انتظار نخواهد بود!

 پدیده النینو همواره با دو متغیر اقیانوسی و اتمسفری همراهی میشود به این معنی که هم باید دمای آب در بخش اکتوریال شرق اقیانوس آرام با گرم شدن همراهی کند و هم اینکه مولفه اتمسفری SOI با قرار گرفتن در فاز منفی تکمیل کننده این پدیده تاثیر گذار بر روند اقلیم دنیا باشد.

بعد از گذر از روزهای ابتدایی ماههای بهار به دلیل قرار گرفتن مولفه اتمسفری( SOI) در فاز مثبت امید ها نسبت به وقوع پدیده النینو مشابه با آن چیزیکه در سال 1376 بوقوع پیوست روز به روز کاهش یافت و سازمانهای بین المللی همانند هواشناسی استرالیا، ژاپن، مرکز ملی اقیانوس شناسی امریکا شانس وقوع این پدیده را در هر آپدیت کاهش دادند تا اینکه مرکز ملی اقیانوس شناسی آمریکا در آخرین بروز رسانی خود در شهریور امسال ، شانس وقوع این پدیده را به 50 تا 65 درصد در اواخر پاییز 2014 و اوایل زمستان 2015 کاهش داد!

برابر با آخرین تحقیقاتی که توسط وب سایت هوای مشهد صورت گرفته( تاثیرات فاز گرم پدیده اقیانوسی انسو" النینو"  بر آنومالی بارش و دمای ایران) ،مسلما وقوع فاز گرم انسو ( النینو) منجر به رخ داد تاثیرات مثبت از نقطه نظر بارش در ماههای پاییز - زمستان و بهار در ایران خواهد گردید و فراهم شدن شرایط برای وقوع بارشهای بیشتر از نرمال در ایران ، انتظار بجایی خواهد بود.

آیا ما در پاییز و زمستان پیشرو با پدیده النینو مواجه خواهیم بود؟

شاخص اقیانوسی:

http://ioc-goos-oopc.org/state_of_the_ocean/sur/pac/map-pac-EquCylproj.jpg

 

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده بعد از سرمایشی که در ماه آگوست در دمای آب در ناحیه Nino 3.4 بوقوع پیوست ، آنومالی دمای آب اقیانوس آرام در این ناحیه به تدریج افزایش پیدا کرد و دمای آب در این بخش به 0.5 + رسید که این وضعیت نشان از همراه شدن شاخص اقیانوسی این پدیده میباشد ( چنانچه آنومالی دمای آب در ناحیه نینو 3.4 به رنج 0.5+ برسد النینو آغاز میشه :

آخرین وضعیت آنومالی دمای آب در ناحیه اکتوریال اقیانوس آرام

http://up.iranjoman.com/images/l5o8r4d8yp0zgvc164te.gif

شایان ذکر است چنانچه آنومالی دمای آب در ناحیه مذکور به 0.5- کاهش یابد ما شاهد وقوع پدیده لانینا یا فاز سرد اقیانوس ارام خواهیم بود که در فاز سرد این پدیده مشابه با آنچه در زمستان 1386 رخ داد دمای هوا در طول زمستان سردتر از نرمال و مقادیر بارش نیز در میانگین کمتر از نرمال خواهد بود.

و اما وضعیت امروز :

آنچیزیکه ما امروز در بررسی وضعیت آنومالی دمای آب در ناحیه اکتوریال اقیانوس آرام شاهد آن هستیم حکایت از تجمع آب گرم زیر سطحی دارد که با همراهی امواج کلوین در حال حرکت به سمت شرق اقیانوس آرام میباشد که با این ترتیب ضمن به زیر کشیده شدن لایه ترموکلین انتظار بر این است ظرف چند هفته آینده آبهای گرم از اعماق اقیانوس آرام بتدریج به سطح آمده و منجر به گرم شدن دمای آب در ناحیه شرقی اقیانوس آرام گردد:

http://up.iranjoman.com/images/b0os09nrw0vy787wz2gg.gif

مولفه های اتمسفری:

همانطوریکه در بالا عنوان شد شاخص اقیانوسی انسو دلالت و تمایل بر آغاز النینو دارد و اگه فرض بر این باشد که در حال حاضر در فاز خنثی انسو قرار داشته باشیم ،متغیر های اتمسفری انسو با اطلاعات امروز مشخصا دلالت بر آغاز پدیده النینو دارند!

مولفه نوسان جنوبی South Oscillation Index

مولفه نوسان جنوبی که بصورت خلاصه به آن SOI   نیز گفته میشود، شاخص اندازه گیری میانگین آنومالی اختلاف فشار سطح دریا بین تاهیتی و داروین در بخش جنوبی اکوتریال اقیانوس آرام میباشد. این شاخص از اواخر ماه جولای 2014 بر روی فاز منفی قفل شده است  و فقط 3 بار بصورت جزیی وارد فاز مثبت خفیف شده است.
توضیح اینکه وقوع فاز منفی شاخص SOI معرف وقوع فاز گرم انسو یا النینو خواهد بود و این در حالیست بروز فاز مثبت دلالت بر فاز سرد انسو یا لانینا دارد:

 

http://up.iranjoman.com/images/o5b2z3jjfyej9xvwh4t.gif

 

شاخص چند متغیره انسو Multivariative Enso Index 

یکی دیگر از مولفه های  کلاسیک اتمسفری که بوسیله آن احتمال وقوع النینو مورد برسی قرار داده میشود شاخص چند متغیره انسو میباشد که بصورت اختصار به آن MEI گفته میشود.

 

این شاخص از اواخر ماه MAY  تا به امروز در فاز مثبت  ( 0.8+ تا 0.9+) قرار داشته است و خوشبختانه به این زودی ها هم هیچ تصوری برای تغییر فاز این شاخص وجود ندارد.

لازم به توضیح میباشد که فاز مثبت این شاخص مقارن با پدیده النینو بوده و فاز منفی آن دلالت بر وقوع پدیده لانینا دارد.

 

 http://up.iranjoman.com/images/3rj7ijlak5ru6bigt70d.png

 

 چرخه انرژی جنبشی جهانی "Global Atmospheric Angular Momentum "AAM

 شاخص جهانی باد Global Wind Osilliation "GWO 

 

چرخه انرژی جنبشی جهانی "AAM "  و همچنین شاخص جهانی باد  GWO دو متغیر مهم دیگر هستند که شرایط در اتمسفر را برای وقوع پیده النینو فراهم میکنند.

در بازه زمانی که این شاخص در فاز High ( بالا) قرار میگیرد شرایط اتمسفر تمایل زیادی به وقوع پدیده النینو پیدا میکند و این در حالیست که در فاز پایین "LOW" داده های آنالوگ حکایت از فراهم شدن شرایط  اتمسفر برای وقوع  پدیده لانینا دارند.در طی ماه آگوست  2014 این شاخص همواره در فاز پایین قرار داشت که یکی از دلایل سرمایش دمای آب در بخش اکوتریال اقیانوس آرام هم دقیقا از همین جهت بود.

در حال حاضر افزایش آنومالی دمای آب در بخش اکوتریال اقیانوس آرام مصادف با فاز High  شاخص های مذکور گردیده است.

 

http://up.iranjoman.com/images/cs3ikb7pt0kb4fw1q8.png

 

120day average 200 hPa velocity potential anomalies

و در انتهای این مبحث به بررسی آنومالی میانگین پتانسیل ولاسیتی در تراز 200 هکتوپاسکال در 120 روز گذشته میپردازیم . همانطوریکه در پلات ذیل به چشم میخورد محدوده آبی رنگ  که مبین فعالیت های همرفتی قوی ( طوفان و رعد و برق ) در محدوده استوایی اقیانوس آرام و واگرایی محض در تراز های بالایی جو میباشد

( آنومالی منفی) از اواخر ماه جولای 2014  بتدریج در حال جابجایی از سمت حوزه غربی اقیانوس آرام به سمت  حوزه شرقی این اقیانوس میباشد که این موضوع یکی از شواهد مهم وقوع فاز گرم انسو یا همان  پدیده النینو میباشد.

 

  http://up.iranjoman.com/images/fr5h70b4heu6lddyz5ri.png

 

نتیجه گیری:

ما در حال حاضر در دوره گذار از فاز سرد اقیانوس آرام و ورود به فاز گرم بخش شرقی اکتوریال اقیانوس ارام میباشیم. بررسی تمام فاکتورهای اتمسفری در حال حاضر دلالت قوی بر بروز پدیده النینو  در ظرف یک الی دو ماه آینده دارند که احتمال تقویت تمام فاکتور های اقیانوسی و اتمسفری همراهی کننده پدیده النینو و تشدید این پدیده دور از انتظار نمیباشد.

جمعه 28 شهریور ماه 1393

امیر محسن ظهوریان


برچسب‌ها: انسو, النینو, مولفه اتمسفری النینو, ترموکلین, اقیانوس آرام
تاریخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
نویسنده : امیر محسن
همانطوریکه در پست شب گذشته وضعیت ناهنجاری بارش ( درصد انحراف معیار از میانگین بلند مدت) تا 15 روز آینده بر اساس مدل اسمبل جی اف اس به اطلاع علاقمندان وب سایت هوای مشهد رسید ، صبح امروز با انتشار تکمیلی مدل اسمبل ECMWF جزئیات تجمعی بارش و آنومالی دمای هوا در 2 متری سطح زمین تا بازه زمانی 8 مهر  مطابق با نقشه های ذیل به اطلاع هموطنان عزیز میرسد.

 

هر چند که  در بازه زمانی 15 روز آینده ،مقادیر بارش در سواحل دریای کاسپین از نرمال بلند مدت خود فاصله قابل توجهی دارد ولی باز هم بیشترین دشت از سهم بارشها از آن سواحل دریای کاسپین و بخشهایی از شمال  غرب یعنی استانهای آذربایجان غربی- شرقی و اردبیل خواهد بود.

 

http://up.iranjoman.com/images/oqmbhxgj1vsgvmpsfik.png

 

http://up.iranjoman.com/images/hz6a7ixbrxp7uh9z1atf.png

 

http://up.iranjoman.com/images/f7a0doy2hvew4a0vbhc.png

 

از لحاظ شرایط دمای در بازه زمانی 1 تا 6 روز آینده وضعیت دمایی در غالب نقاط نیمه شمالی در حد نرمال  این موقع از سال خواهد که این شرایط در استانهای واقع در جنوب غرب میهن هم بر همین منوال برآورد شده است. این در حالیست که وضعیت دمایی در نیمه شمالی استانهای آذربایجان ، اردبیل و همچنین بخشهایی از بلوچستان در حدود 1 تا 2 درجه سردتر از نرمال میباشد.

 

http://up.iranjoman.com/images/s41qnxbu72cg56bg0la.png

 

وضعیت دمای هوا در نیمه مرکزی ایران بصورت یک خط مورب از شمال غرب به سمت جنوب شرق با تمایل به بیشتر از نرمال خواهد بود.

 

وضعیت آنومالی  دمای هوا -  6 الی 10 روز آینده

 

http://up.iranjoman.com/images/vt6zwf5x1q5eiptbenw6.png

 

وضعیت آنومالی دما در بازه زمانی 10 الی 15 روز آینده

در بازه زمانی مذکور بنظر میرسد که با نفوذ هوای سرد از سمت شرق دریای کاسپین و همچنین استقرار یک سامانه کم ارتفاع بریده  و سرد در شرق دریای مدیترانه روند کاهش محسوس دما از سمت نیمه شمالی و همچنین نیمه غربی میهن بتدریج آغاز شود:

 

http://up.iranjoman.com/images/iqq691ovgon6pbhe30tv.png

 


برچسب‌ها: وضعیت دمای هوا در اواخر شهریور, هوای اول مهر ماه, بارش تجمعی تا 8 مهرماه
تاریخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
نویسنده : امیر محسن

همانطوریکه در آخرین مطالب منتشر شده در وب سایت هوای مشهد به اطلاع خوانندگان عزیز رسید ، با توجه به کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 500 میلی بار در منطقه ما و از سمت شمال دریای کاسپین انتظار بر این بود که در آخرین روزهای شهریور و هفته اول ماه مهر ، شاهد وقوع تغییرات گسترده در الگوی کلی جوی  پس از دوران نسبتا طولانی رکود بارش در کشور باشیم.

خوشبختانه مدل معتبر اسمبل هواشناسی هم که لحظاتی پیش منتشر شد، ضمن تاکید پیش بینی مذکور، با اعتماد بالایی معتقد به آغاز بارشهای بیشتر از نرمال علی الخصوص در نواحی شمالی کشور دارد !

این مدل همچنین تاکید بسیار زیادی بر افزایش ارتفاع ژئوپتانسیل  و افت بارش در نواحی شمالی اروپا ،  و از سوی دیگر بارش فراتر از نرمال در نواحی جنوبی و جنوب شرق اروپا دارد. بعنوان مثال کشور ترکیه شاهد روزهای بسیار پر بارشی تا 15 روز آینده خواهد بود، که احتمال وقوع طوفان و سیلاب گسترده در این کشور  تا آخرین روزهای ماه سپتامبر دور از انتظار نیست.

با این مقدمه  و در ادامه این پست  ابتدا به تشریح وضعیت جوی کشور ،در بازه زمانی  1 الی 5 روز آینده یعنی در دوره زمانی 25 الی 29 شهریور خواهیم پرداخت:

 

http://up.iranjoman.com/images/1qdccwp6ozticwldvwm.png

 

1- وقوع بارش بیشتر از نرمال در بخشهای وسیعی از شمال غرب ، شامل استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نواحی مرکزی و مرتفع رشته کوههای البرز و تا حدودی مرز بین استانهای اردبیل و گیلان

2- بارش در مرز بین غرب مازندران و شرق گیلان- استانهای قزوین- البرز و زنجان طی این مدت در حدود 50 درصد کمتر از نرمال خواهد بود.

وضعیت جوی کشور در بازه زمانی  6 الی 10 روز آینده ( 30  شهریور الی سوم مهرماه) :

 

http://up.iranjoman.com/images/o7sj0ld1d296t5wr44g2.png

1-مطابق با آخرین خروجی مدل اسمبل ، در بازه زمانی 30 شهریور لغایت سوم مهرماه در بخش هایی از استانهای آذریاجان غربی و شرقی، انحراف معیار قابل توجه و مثبت بارش در حدود 400 درصد در نقشه ها مشاهد میشود  که مقادیر بارش در ارتفاعات البرز مرکزی هم قابل توجه خواهد بود.

2- در طی این مدت، بارش در مرز غربی بین مازندران - گیلان  و استان اردبیل، همچنان کمتر از نرمال دیده میشود و این در حالیست که در سایر نقاط سواحل دریای کاسپین ، بارشها در حدود 50 الی 75 درصد افزایش خواهد یافت.

3-  افزایش 150 درصدی بارش در حد فاصل استانهای البرز- قزوین و زنجان .

 

وضعیت جوی کشور در بازه زمانی  11 الی 15 روز آینده ( چهارم لغایت هشتم مهرماه) :

 

http://up.iranjoman.com/images/mnmb307830ekt3qd3u.png

 

چشم انداز بارش در هفته اول مهرماه در بخشهای وسیعی از نیمه شمالی مطابق با برآورد مدل مذکور بسیار مطلوب برآورد شده و دامنه بارشهای در استانهای آذربایجان غربی- شرقی-اردبیل- البرز- قزوین-زنجان- بخش غربی رشته کوههای البرز -شمال کردستان -سواحل دریای کاسپین- استان گلستان و بخشهایی از نواحی شمالی خراسان مطابق با تصوبر بالا بین 150 تا 400 درصد افزایش خواهد یافت .

شایان ذکر است که جزئیات بیشتر در آپدیت بعدی به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسید.


برچسب‌ها: پیش بینی هوای آخر شهریور, وضعیت هوا در هفته اول مهر ماه, سفرهای تابستانی, آغاز تغییرات جوی
تاریخ : یکشنبه نوزدهم آبان 1392
نویسنده : امیر محسن

رسانه تصویری وب سایت هوای مشهد

http://up.iranjoman.com/images/8dxap1xnssanidedhvs.jpg

 

http://sat24.mobi/Image/satir/afrika/sa

 

آخرین تصویر وقوع رعد و برق ( آپدیت: هر 10 دقیقه یکبار)


http://www.jetplan.com/weather/data/maps/melight00.gif

 

 


آخرین تصویر وقوع رعد و برق ( آپدیت: هر 30 دقیقه یکبار)

انیمیشن آخرین تصویر ماهواره ای


 

بارش تجمعی کشورتا یک هفته پیشرو

پیش بینی دمای کمینه( حداقل) تا 3 روز آینده

پیش بینی دمای بیشینه( حداکثر) تا 3 روز آینده

آخرین وضعیت سطح زمین

پیش بینی وضعیت جوی 24 ساعت آینده

 


 

 

آخرین وضعیت شاخصهای دور پیوندی موثر بر آب و هوای ایران و جهان

 
Weekly Nino 3.4 SST Anomaly
Daily NAO Index
MJO Index Forecast
Daily PNA Index

 


Tropical Weather & Hurricane Data

 

چشم انداز وضعیت جوی مشهد تا 45 روز آینده

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

تصویر
ماهواره ای IR

Manual of Synoptic satellite Meteorology

 
 

وضعیت 16 روزه شهر مشهد 

 

تصویر  
ماهواره ای VIS

Weather Online Convertor

 
 

پیش بینی 15 روزه شهر مشهد

 

تصویر ماهواره ای دمای قله ابر

  

 
 

پیش بینی آنومالی بارش و دمای کشور

 

تصویر ماهواره ای بخار آب
( Vapor )

Meteo Star Weather maps

 
 

رادیو سوند شهر مشهد

 

Sat 24

 

 
 

اقلیم شهر مشهد در یک نگاه

weather code & symbol legend

Weather Fronts

Severe Weather Indicies

 


http://www.feirox.com/rivu/2013/07/WunderMap-1.jpg

برچسب‌ها: پیش بینی هوا, کنترل پنل هواشناسی, مدلهای هواشناسی, آرشیو آلبوم عکس پدیده های جوی, آلبوم عکس مشهد


آخرین مطالب